Subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de Promoción Económica. Data de publicación: 11/04/2018

  • Data de publicación: BOP, nº 68 do 11/04/2018
  • Páxinas: 1 a 6 (6 páxinas).
  • Prazo: Presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
  • Título: Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de Promoción Económica durante o ano 2018 (FOENAA).